Náčova hlavní stránka. Citáty a všelijaká moudra  
Hlavní stránka  >  rozcestník  >  zajímavé články  >  citáty a všelijaká moudra

 
Chcete přidat názor do návštěvní knihy?
KLIKNĚTE   SEM
              
Vrátit se pak můžete stiskem tlačítka ZPĚT.
  Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
(Lucius Annaeus Seneca ml.)

Prohřešil jsem se proti bohu a lidstvu, protože moje dílo nedosáhlo té kvality, jaké mělo.
(Leonardo da Vinci)

Mysli na to, že ti při posledním soudu všechny tvé filmy znovu promítnou.
(Charles Spencer Chaplin)

Only a life lived for others is worth living.
Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
(Albert Einstein)

Nedělám to, co se mi líbí, ale nalézám zalíbení v tom, co dělám.
(T. A. Edison)

"Kdosi se ptal, proč žiju zde,
v hlubokém klínu zelených hor.
Neodpovídám, usmívám se,
v srdci mír.

Plynoucí vody, květy broskvoní
beze stopy mizí
v tajemné dálky
tu kolem je jiná zem a jiné nebe
než ty, co znájí
lidé pode mnou ..."
(LI PO, otázka a odpověď, 753)

Loučit se znamená trochu umírat. Umírat znamená loučit se až moc.
(Josef Veselý v pořadu ČRO 2 "Toulky českou minulostí")

"Kdyby pravda byla jen jedna, nedokázalo by se na stejné téma namalovat 1000 obrazů."
(Leonardo Da Vinci)
"Řekni mi - a já zapomenu. Ukaž mi - a já pochopím. Nech mě to dělat - a já si to zapamatuji."
(čínská moudrost)
(Zaslal Martin Fiala.)
Heslo Greenpeace: Zabij bobra, zachráníš strom!
(vtip Leoše Mareše, silvestr 2006)

Kdo daruje život lišce, zabije slepici.
(Blízkovýchodní moudrost, se kterou si ale moc nevím rady.)

Kdo netrestá vinné, trestá nevinné.
(Totéž trochu jinak. To už bych chápal a souhlasím.)

Dopovězenost všech věcí ubírá světu na kráse.
Jarek Nohavica (odpověď na otázku o kom zpívá píseň Přítel)

Jde o to, jak z nízkého platu udělat vysoký příjem. Aby, obrazně řečeno, člověk mohl žít jako pán prostého domu a ne jako nádeník rozmařilého panství.
Ondřej Vaculík (citát z pořadu Psáno kurzívou ČRO 3 stanice Vltava)

Někdejší růže je už pouhé jméno. Jen pouhá jména jsou tím, co nám zbývá.
Umberto Eco (Jméno růže)

Člověk se do toho musí pustit. A pak se uvidí.
Napoleon

"Is all that we see or seem but a dream within a dream?"
Edgar Allan Poe

A na ty přitroublý, na ty buď bodrej. Nedej na sobě znát, že to, co říká on, je úplná pitomost. Jeho tím nepřesvědčíš a sám sobě nepomůžeš.
(rady otce synovi, kandidátovi na starostu ve filmu Tři chlapi v chalupě)

Kdykoli jsem překonal své hnusné chtíče, míval jsem z toho velkou radost, a kdykoliv jsem je nepřekonal, míval jsem z toho taky velkou radost.
Heinrich Heine (citát z článku Stanislava Komárka v LN Chvála askeze)

Dobra je daleko víc než zla, ale zlo je hlučné.
Květa Fialová v pořadu Výheň Jana Saudka

Koho chtějí bohové zničit, tomu splní přání.
Řecká moudrost

Mládí není období života, ale duševní stav.
Johann Wolfgang von Goethe

Lepší je výčitka od chytřejšího než pochvala od hloupějšího.
Marcus Aurelius Antoninus, římský císař a filosof

Lidé jsou andělé s jedním křídlem. Potřebují se obejmout, aby mohli vzlétnout.
farář Zbigniew Czendlik

Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti.
Abraham Lincoln, šestnáctý prezident USA

Důvěřuj Hospodinovi celým svým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej.

Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.
(2. list Korintským, kap. 8, verš 15)

Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.
(2. list Korintským, kap. 9, verš 6-7)
úryvky z Bible

"Měsíc je důležitější než slunce," řeklo dítě, "protože svítí, když je tma."

Created with love, just for you, because everyone need a friend or two.
Friends are important in all we do, and I would like to be friend with you.

Set your course of your life by the stars, not by every passing ship.
došlé SMS

To, co mám, má také mě.
André Gide

Když už je něco špatně, tak se to může ubírat snad jenom k lepšímu.

Vytrvejte a zachovejte se pro dobré časy.

Stěžujete si, že celý den pršelo? A co by měla říkat jepice, té pršelo celý žívot.

"Ty jseš rád, že prší?"
"Víš, ono by pršelo, i kdybych nebyl rád, tak jsem raději rád."
František Novotný v pořadu ČRo2 "Jak to vidí" (říjen 2005)

T e p r v e   a ž   p o k á c í t e   p o s l e d n í   s t r o m,
a ž   o t r á v í t e   p o s l e d n í   ř e k u,
a ž   u l o v í t e   p o s l e d n í   r y b u,
t e p r v e   t e h d y   p ř i j d e t e   n a   t o,
ž e   p e n í z e   s e   n e d a j í   j í s t.
Indiáni kmene Cree

To, co jest nahoře, jest také to, co jest dole.
Hermes Trismegistos (nápis na tzv. "Smaragdové desce")

O p t i m i s m u s   je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně škaredého, všechno je dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Je to intelektuální choroba, vyléčitelná toliko smrtí.

P e s i m i s m u s   je filosofie, k níž člověka přivádí pohled na skličující převahu optimistů s jejich děsivou nadějí a ohyzdným úsměvem.
Ambrose Stieglitz (1864 - 1946) ... opsáno z obalu CD-čka skupiny ZNC

Mistr pravil: "Jóga je Cesta, jak poznat sám sebe, jak získat tělesné a duševní zdraví, jak žít v míru s celým světem i sám se sebou, jak dosáhnout Štěstí."

Zamyslel se nad touto definicí žák a pak se zeptal: "Mistře, co je to vlastně ta Cesta, nemáme-li na mysli to, co leží před námi?"

A mistr mu odpověděl: "Cesta, synu, to je tvůj každodenní život."

Každý trháme ze stromu poznání tak vysoko, jak dosáhneme.

Nestěžuj si, že má růžový keř trny, ale raduj se z toho, že má trnový keř růže.

Srdce máme proto, aby mělo kde bydlet dobro a láska k druhým lidem.

Děláš-li si plány na jeden rok, zasej rýži. Máš-li plány na deset let, zasaď stromy. Děláš-li si plány na celý život, vychovej člověka.

Na to, abyste začali na sobě pracovat, není nikdy pozdě. Přestat s tím je však vždycky brzy.

Život je jako diamant - tvrdý, ale krásný.

Když jsme se sem narodili, naučme se tady žít.

Největší nástraha ďáblova je lenost duše a těla.

Kdo chce druhým pomáhat, musí jim nejdříve dobře rozumět. A to předpokládá především rozumět sám sobě.

Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.

Všechno má svou určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Ve výšinách není spočinutí, toliko věčný neklid.

Nesmíme nad sebou plakat, musíme na sobě makat.

Život je spravedlivý. Dává nám to, co od něj očekáváme.

Nikdo se nemůže dostat kupředu, když táhne náklad bolestných vzpomínek.

Nemůžeme přerušit nějaké společenství bez bolesti, i když víme, že se toto společenství samo pomalu trhá.

Důvěra je jako duše; nikdy se nevrací tam, odkud odešla.

Je lepší nešťastně milovat, než lásku vůbec nepoznat.

Stáří je hrozné, když člověk včas neumře. (seriál Sanitka)

Kde jedí, tam jez a kde pracují, tam nepřekážej. (Polské přísloví)

V poháru se utopí víc lidí než v potoce. (Německé přísloví)

Zlato se pozná v ohni, stateční lidé v neštěstí. (Seneca)

Není číše, která by tě zbavila žalu. (Čínské přísloví)

Zákon manželského lože: ten kdo chrápe, usne první. (Murphyho zákon)

Dluh vleze škvírou, ale roste tak, že nevyleze ani dveřmi. (Gruzínské přísloví)

Umění vyjednávat se Hagen naučil od samého dona. "Nikdy se nerozčil," poučil ho don. "Nikdy nevyhrožuj. Přesvědčuj." Slovo "přesvědčit" znělo mnohem lépe v italštině, "ragionare", uvádět důvody. Umění bylo nevšímat si urážek a výhružek; nastavit druhou tvář.
Mario Puzo, Kmotr

Upřímnost je v malých dávkách nebezpečná, ve velkých smrtelná.
Oscar Wilde

Umění není stárnout, umění je to snášet.
Goethe

Pravdivé slovo je jako hořký lék - není příjemné, ale pomáhá.

Velká perla bývá ve staré mušli.

Nůž má jedno ostří, jazyk stovku.

Nic lépe neprodáš než to, co daruješ dobrému příteli.
Vietnamská přísloví

Stáří je smutné, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.
Diogenes

Všímej si jakým lidem, a ne kolika lidem se líbíš.
Publicius Syrus
římský epigramatik, 1. stol. př. n. l.

Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.
Francis Bacon

"Tell ALL the students - I miss them even if they were not too attentive ..."
James Bennett, anglický lektor Gymnázia Jana Nerudy v Praze, prosinec 2003.
Zemřel 29. ledna 2004

Co jsem chtěl, to jsem si dokázal. Nedávám si žádné další, vyšší mety - například nemám vůbec energii, chuť ani čas zabývat se prorážením ve světě. Nejsem megaloman. Je mi jedenačtyřicet a už konečně začínám chápat, že život není soutěž. Jde o to, v rámci možností si ho užít, ne si zvyšovat cíle ... A je velmi osvobozující z téhle hry na úspěch vystoupit a říct: Už nehraju.
Michal Viewegh, rozhovor v magazínu DNES, 26. červen 2003.
Odpověď na otázku: Co chcete dokázat dál?

Někteří lidé mi říkají, že se chovám jako blázen. A dávají mi kupu rad, aby mě zachránili od záhuby. A když jim říkám, že jsem v pořádku, dívají se na mě divně.

"Určitě nejsi šťastný, tak už tu hru dál nehraj."

A já tu tak sedím, a dívám se, jak se kola stále otáčejí, a opravdu miluju ten pohled, a už se nevezu na tom kolotoči, prostě jsem ho nechal, ať se točí sám.
John Lennon
(opsáno ze zdi na Kampě v zimě roku 1978)